Vilkår og betingelser

Abonnement:
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af 3. part.Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til PranaUniverset. Det er medlemmets ansvar, at PranaUniverset til hver en tid har medlemmets korrekte kontakt oplysninger.

Varighed:
10+20 turs NADA-Klippekort er gyldige i 180 dage fra udstedelse. Klippekort er personlige og kan ikke overdrages til 3. part. 1 turs klippekort er gyldige i 30 dage fra udstedelse. Stress- og lifecoach klippekort er gyldige i 180 dage fra udstedelse.

Gavekort er gyldige i 365 dage fra udstedelse.

Betaling:
Ved oprettelse af et medlemskab med "Automatisk trækning" tilmeldes aftalen via dankort eller visa dankort. Det er medlemmets eget ansvar at sikre at aftalen er korrekt tilmeldt.Diverse klippekort, gavekort, behandlinger betales online med dankort/visa dankort eller via mobilepay i PranaUniverset.

Betingelser for automatisk trækning:
Medlemmer hos PranaUniverset kan selv tilmelde sig automatisk trækning af abonnementer ved login på www.pranauniverset.dk .  Ved tilmelding til automatisk trækning, accepterer medlemmet, at PranaUniverset automatisk må trække den oplyste abonnementspris på det oplyste betalingskort.Når et medlem tilmelder/ændrer sit abonnement til automatisk trækning, fremsendes ved bekræftelse en kvittering.Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at korrekte kontokortoplysninger er oplyst. Abonnementet vil ikke blive fornyet, såfremt medlemmet skifter kort/kortet er blevet lukket. Der vil blive fremsendt en mail til medlemmet omkring, at abonnementet ikke fornyes, og kontokortoplysninger skal opdateres.

Bindingsperiode – abonnement:Bindingsperiode er første løbende måned du melder dig ind og herefter 3 hele kalendermåneder.

For sen betaling:
Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 8 dage efter den angivne forfaldsdato, har PranaUniverset ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og PranaUniverset forbeholder sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode.

Prisændringer:
Prisændringer meddeles via mail til medlemmet senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter nedenstående procedure.

Opsigelse af medlemskab:
Medlemskaber, der er tilknyttet "Automatisk trækning", kan til enhver tid opsiges. Opsigelse sker på medlemmets egen profil. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra PranaUniverset.

Under 18/umyndig:
Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

Helbredstilstand og personskade:
Al træning/behandling sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning/behandling foregår i PranaUniversets lokaler eller i forbindelse med et arrangement uden for centret. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos PranaUniverset. PranaUniverset tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. Selvom denne praksis egner sig til alle aldre og de fleste sundhedstilstande, er det vigtigt at du fortæller os om din helbredstilstand, så vi kan tage hensyn til dig i undervisningen. Når du har menstruation eller er gravid, skal MediYoga udføres blidt og der laves ikke rodlås eller ildåndedræt.. Spørg endelig, hvis du er i tvivl. Lyt til dig selv og din krop og hav tillid til din egen fornemmelse. Accepter dit niveau. Du er eksperten i din krop. Det er dit ansvar. Stop, hvis noget ikke føles rigtigt. Husk Ikke for meget, ikke for lidt men lige tilpas.

Værdigenstande:
Opbevaring af værdigenstande er på eget ansvar. PranaUniverset bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Der er dog mulighed for at låse værdigenstande inde i et skab i loungen - udleveres efter endt behandling.

Ordensregler:

Respekter hinanden og undgå for megen snak i salen inden undervisningen. (Benyt loungen).

Der er ingen sko og mobiltelefoner i MediYogasalen og i NADA-caféen.

Drikkedunke er tilladt.

Mobiltelefonerne er slukket eller på fly funktion (også i loungen).

Undlad at bruge deodorant med duft eller parfume, inden du kommer ind i salen.

Afmelding af reservation:
Er du forhindret i at benytte en reservation, skal reservationen afmeldes senest 12 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en reservation til tiden eller fremmøder på holdet, eller 2) ikke melder afbud før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af PranaUniverset, automatisk ved næste automatiske trækning. Ved brug af klippekort, hæves klippet.

Annullering af hold:
Er der mindre en 3 tilmeldte på hold, har PranaUniverset ret til at annullere et hold 2 timer før holdstart. Annulleringen sker via e-mail eller sms.

Workshop/Arrangementer:
Køb af billet til workshop/foredrag er bindende og refunderes ikke ved udeblivelse eller afmelding. Ved aflysning fra PranaUniversets side tilbagebetales beløbet.

Er du forhindret i deltagelse på dit hold skal du afmelde dig senest 12 timer før holdstart for at få dit klip tilbageført. Afmelder du senere end 12 timer før holdstart eller udebliver fra holdet uden varsel, så bliver der ikke tilbageført klip.

Aflyser PranaUniverset et hold tilbageføres der et klip til det pågældende hold - der udbetales ikke penge retur.

Køb af varer:

Der er ingen fortrydelsesret ved køb af varer. Der er 2 års reklamation på varer. Der er ingen leveringstid, da købte varer afhentes i PranaUniverset efter køb. Efter køb af varer online skal de afhentes inden 14 dage, ellers bortfalder retten til afhentning.