Vilkår og betingelser

I følge EU Persondataforordning GPRD kan jeg oplyse, at jeg i forbindelse med en coaching session, beder om navn, adresse, telefonnummer og relevante oplysninger.
Oplysningerne bruges kun til behandling af opgaven. Informationerne gemmes så længe, det er relevant og slettes derefter.
De personoplysninger jeg får, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.
Som registreret person har man ret til at få indsigt i og gøre indsigelse imod min behandling af data samt evt. bede mig rette og slette de data, som jeg ligger inde med.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over min behandling af vedkommendes persondata, kan det ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28 -5.
1300 København K